#तिनशेर

उठाउ शिर बनाएर नाैतले घर देशमा!
बचाउनु छ गाेर्खेकाे यहाँ थर देशमा!!

प्रकृितीकाे साैन्दर्यमा छाै हामी धनी!
छल्न पाईदैन नेता बुझ कर देशमा!!

याे त्याे भन्दै गर्नुहुन्न काटाकाटकाे खेती!
भाईचार सम्बन्ध रहाेस परस्पर देशमा!!

#तिनशेर😍🙏🇳🇵 उठाउ शिर बनाएर नाैतले घर देशमा! बचाउनु छ गाेर्खेकाे यहाँ थर देशमा!! प्रकृितीकाे साैन्दर्यमा छाै हामी धनी! छल्न पाईदैन नेता बुझ कर देशमा!! याे त्याे भन्दै गर्नुहुन्न काटाकाटकाे खेती! भाईचार सम्बन्ध रहाेस परस्पर देशमा!!
Love
1
1 Comments 0 Shares