हेटौँडामा १४ जना कर्मचारी आवश्यकता
https://www.murchungatv.com/archives/14254
#JobsInHetauda #ChandraGhalan #JobsInHetaudaMakawanpur #ShishirBachatTathaRin #HetaudaSubMetropolitanCity #BakiyaGaupalika
हेटौँडामा १४ जना कर्मचारी आवश्यकता https://www.murchungatv.com/archives/14254 #JobsInHetauda #ChandraGhalan #JobsInHetaudaMakawanpur #ShishirBachatTathaRin #HetaudaSubMetropolitanCity #BakiyaGaupalika
WWW.MURCHUNGATV.COM
हेटौँडामा १४ जना कर्मचारी आवश्यकता
मकवानपुर, ३ फागुन । ‘जब्स ईन हेटौँडा’ को यो श्रृङ्खलामा हामी १४ जनाभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यकताका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ । जब्स ईन हेटौँडामा हामी हेटौँडासहित मकवानपुर जिल्लामा आउने जागिरको अवसर र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाहरुको बारेमा जानकारी दिने गर्छौँ । जागिरको सूचना वा कर्मचारी आवश्यकता स
Like
Love
8
2 Comments 0 Shares