हेटौँडाको रेष्टुरेन्टका लागि कर्मचारीहरू आवश्यकता
https://www.murchungatv.com/archives/14286
#JobsInHetauda #ChandraGhalan #JobsInHetaudaMakawanpur #ShishirBachatTathaRin #HetaudaSubMetropolitanCity #BakiyaGaupalika
हेटौँडाको रेष्टुरेन्टका लागि कर्मचारीहरू आवश्यकता https://www.murchungatv.com/archives/14286 #JobsInHetauda #ChandraGhalan #JobsInHetaudaMakawanpur #ShishirBachatTathaRin #HetaudaSubMetropolitanCity #BakiyaGaupalika
WWW.MURCHUNGATV.COM
हेटौँडाको रेष्टुरेन्टका लागि कर्मचारीहरू आवश्यकता
हेटौँडाको एक अत्यन्त चालु हालतको फाष्टफुट रेष्टुरेण्टको लागि निम्नानुसारको कर्मचारीहरु आवश्यकता परेकोले ईच्छुक व्यक्तिले तुरुन्तसम्पर्क राख्नुहोला । पद–सहायक कर्मचारी संख्या केही–पुरुष वा महिला सम्पर्क मोबाईल–९८२१२५९३९३ अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो हेर्नुहोस्–
Like
Love
Haha
12
3 Comments 0 Shares 235 Views