मसँग उपचार गर्ने पनि पैसा छैन |
#newsupdates #latestnews #nepalinews #kpoli #nepal
मसँग उपचार गर्ने पनि पैसा छैन | #newsupdates #latestnews #nepalinews #kpoli #nepal
Like
Love
Haha
5
1 Comments 0 Shares 361 Views 0 Reviews