ई-खल्ती डिलर तथा पसलको लागि

ई-खल्ती वालेट वेब र मोबाईलमा उपलब्ध छ (https://e-khalti.com/) | यसबाट मोबाईल, फ्लाईट, ईन्टरनेट, सिनेमा, बिजुली, खानेपानी, होटेल लगायतको भुक्तानी गर्न सकिन्छ | तपाईको आफ्नै जुन सुकै पसल भए पनि ई-खल्ती पसल बनि ३.५ % सम्म आर्जन गर्न सक्नु हुनेछ | यसको लागि तपाइँले आफ्नो लागि या चिनेको पसलको लागि जानकरीको लागि सम्पर्क गर्नु होला| हाम्रो प्रतिनिधिले तपाईसंग थप जानकरीको लागि सम्पर्क गर्नु हुनेछ |

https://e-khalti.com/ +977 56-562130

१. इ-खल्तीमा खाता खोल्नुहोस्
२. आफ्नो KYC फार्म भर्नुहोस्
३. हाम्रो प्रतिनिधिले तपाईसंग थप जानकरीको लागि सम्पर्क गर्नु हुनेछ ।
ई-खल्ती डिलर तथा पसलको लागि ई-खल्ती वालेट वेब र मोबाईलमा उपलब्ध छ (https://e-khalti.com/) | यसबाट मोबाईल, फ्लाईट, ईन्टरनेट, सिनेमा, बिजुली, खानेपानी, होटेल लगायतको भुक्तानी गर्न सकिन्छ | तपाईको आफ्नै जुन सुकै पसल भए पनि ई-खल्ती पसल बनि ३.५ % सम्म आर्जन गर्न सक्नु हुनेछ | यसको लागि तपाइँले आफ्नो लागि या चिनेको पसलको लागि जानकरीको लागि सम्पर्क गर्नु होला| हाम्रो प्रतिनिधिले तपाईसंग थप जानकरीको लागि सम्पर्क गर्नु हुनेछ | https://e-khalti.com/ +977 56-562130 १. इ-खल्तीमा खाता खोल्नुहोस् २. आफ्नो KYC फार्म भर्नुहोस् ३. हाम्रो प्रतिनिधिले तपाईसंग थप जानकरीको लागि सम्पर्क गर्नु हुनेछ ।
Help - e-Khalti
e-Khalti is your e-currency, e-wallet and online payment gateway platform. A digital wallet for an instant, secure and hassle-free online payments.
E-KHALTI.COM
26
6 Comments 0 Shares