भावना प्रदशन नगर्नुस यँहा
अन्यथा यो दुनिया तपाईलाई कमजोर सम्झन्छन!!!
भावना प्रदशन नगर्नुस यँहा अन्यथा यो दुनिया तपाईलाई कमजोर सम्झन्छन!!!
Like
4
0 Comments 0 Shares 54 Views