म "तिमी" भन्दा धेरै फरक छु,
यसैले त तिमी जस्तै बन्न सकेको छैन।।
म "तिमी" भन्दा धेरै फरक छु, यसैले त तिमी जस्तै बन्न सकेको छैन।।
5
0 Comments 0 Shares