अध्ययनसम्बन्धी तीन नियमहरू पालन गर्न उपयुक्त हुन्छ स् -१) एक वर्षपनि पुरानो नभएको पुस्तक पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । -२) प्रसिद्ध नभएको पुस्तक नपढ्ने । र -३) आफ्नो रुचिको विषयबाहेक अन्य पुस्तक नपढ्ने । हेनरी र्इमर्सन
अध्ययनसम्बन्धी तीन नियमहरू पालन गर्न उपयुक्त हुन्छ स् -१) एक वर्षपनि पुरानो नभएको पुस्तक पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । -२) प्रसिद्ध नभएको पुस्तक नपढ्ने । र -३) आफ्नो रुचिको विषयबाहेक अन्य पुस्तक नपढ्ने । हेनरी र्इमर्सन
6
0 Comments 0 Shares