सुन्दरता अनुहारमा होइन चरित्रमा हुन्छ ,जो हर कोहिले पाउदैन र पाउनेले समालेर राख्न जान्दैन
#e-sathi
#nepal
सुन्दरता अनुहारमा होइन चरित्रमा हुन्छ ,जो हर कोहिले पाउदैन र पाउनेले समालेर राख्न जान्दैन :flushed: :anguished: #e-sathi #nepal
5
0 Comments 0 Shares