राम्रो फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई अर्डर गर्नुहोस्, राम्रो छ– Samsung Galaxy M12 (6GB RAM/128GB ROM)

https://www.gyapu.com/detail/samsung-galaxy-m12-6gb-ram-128gb-rom?share=DC60D83

#MurchungaTV #ChandraGhalan
राम्रो फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई अर्डर गर्नुहोस्, राम्रो छ– Samsung Galaxy M12 (6GB RAM/128GB ROM) https://www.gyapu.com/detail/samsung-galaxy-m12-6gb-ram-128gb-rom?share=DC60D83 #MurchungaTV #ChandraGhalan
Like
Love
Haha
15
4 Comments 0 Shares 736 Views