कहाँ गायब भए यी प्रतियोगीहरु ? Why these contestants did not participate in Mega Round of Lok Star?-Murchunga TV
पुरा भिडियो हेर्नुहोस्–
https://youtu.be/_DzZTmHUKvk

#MurchungaTV #ChandraGhalan #HimalayaLokStar #NepalLokStar #NepalLokStarSeason2
कहाँ गायब भए यी प्रतियोगीहरु ? Why these contestants did not participate in Mega Round of Lok Star?-Murchunga TV पुरा भिडियो हेर्नुहोस्– https://youtu.be/_DzZTmHUKvk #MurchungaTV #ChandraGhalan #HimalayaLokStar #NepalLokStar #NepalLokStarSeason2
Like
Love
13
5 Comments 0 Shares 711 Views