लिचि टिप्न भनी रुखमा चढेको एउटा मान्छे, उद्येश्य पुरा हुन नसके पछि फोटो खिचेर रमाउँदै ।
लिचि टिप्न भनी रुखमा चढेको एउटा मान्छे, उद्येश्य पुरा हुन नसके पछि फोटो खिचेर रमाउँदै ।
Like
3
0 Comments 0 Shares 146 Views 0 Reviews