लु अब कलेज तिर लागियो २ घण्टामा चट्ट exam चिलिम पारेर अनि लागिन्छ त्यतैबाट घरतिर।।😜😜#pokhara_is_love💕💕
#Balkumari_College_Chitwan
👇👇👇
#दिपसिरु💞💞
लु अब कलेज तिर लागियो २ घण्टामा चट्ट exam चिलिम पारेर अनि लागिन्छ त्यतैबाट घरतिर।।😜😜#pokhara_is_love💕💕 #Balkumari_College_Chitwan 👇👇👇 #दिपसिरु💞💞
3
0 Comments 0 Shares