गुलामी त म सिर्फ आफ्नो आमा बुवा को गर्छु

नत्र त दुनिया को लागि म हिजो पनि बादसाहा

थिय र आज पनि छु
B| B| B| B| B|
गुलामी त म सिर्फ आफ्नो आमा बुवा को गर्छु नत्र त दुनिया को लागि म हिजो पनि बादसाहा थिय र आज पनि छु B| B| B| B| B|
77
53 Comments 0 Shares