भोगाई:-

ऊ मलाई दुख पर्दा हॉस्दै थियो
तर जव उसलाई दुख पर्यो नि मसंग आएर रुँदै थियो !
भोगाई:- ऊ मलाई दुख पर्दा हॉस्दै थियो तर जव उसलाई दुख पर्यो नि मसंग आएर रुँदै थियो !
9
0 Comments 0 Shares