म यस्तै छु संगत गर्नेलाई सरल, देखेर मुल्याङ्कन गर्नेलाई जटिल । अब हेर्नु छ तिमीले कसरी परिभाषित गर्छ्यौ ।
म यस्तै छु संगत गर्नेलाई सरल, देखेर मुल्याङ्कन गर्नेलाई जटिल । अब हेर्नु छ तिमीले कसरी परिभाषित गर्छ्यौ ।
Like
3
0 Comments 0 Shares 174 Views 0 Reviews