I
IMEPAY को एजेन्ट भई IME को कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्तीहरु/फर्म/संस्थाहरुले तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।
९८०३२४११६२, ९८४१७१६८१५ Sent scan copy of PAN, Registration Certificate, Citizenship photocopy and photo of representative of Organization including Mobile Number ----------------You will get login detail within 30 Min

उपलब्ध सेवाहरु---
*नेपाल भरी पैसा पठाउन,
*पैसा भुक्तानी गर्न,
*पैसा बैंक खातामा जम्मा गर्न,
*मोबाईल रिचार्ज गर्न NTC,NCELL,ADSL,LANDLINE
*Dishhome,Sim tv,mero tv मा रिचार्ज गर्न
*Airticketing
*बिद्युत तथा टेलिफोन बिल भुक्तानी गर्न,
*अन्य थुप्रै सेवा हरु आकर्षक कमिशन दरमा www.careerplusremit.com
I IMEPAY को एजेन्ट भई IME को कारोबार गर्न इच्छुक व्यक्तीहरु/फर्म/संस्थाहरुले तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ। ९८०३२४११६२, ९८४१७१६८१५ Sent scan copy of PAN, Registration Certificate, Citizenship photocopy and photo of representative of Organization including Mobile Number ----------------You will get login detail within 30 Min उपलब्ध सेवाहरु--- *नेपाल भरी पैसा पठाउन, *पैसा भुक्तानी गर्न, *पैसा बैंक खातामा जम्मा गर्न, *मोबाईल रिचार्ज गर्न NTC,NCELL,ADSL,LANDLINE *Dishhome,Sim tv,mero tv मा रिचार्ज गर्न *Airticketing *बिद्युत तथा टेलिफोन बिल भुक्तानी गर्न, *अन्य थुप्रै सेवा हरु आकर्षक कमिशन दरमा www.careerplusremit.com
Like
Love
12
0 Comments 0 Shares 176 Views