मलाई के हक छ र ???
म कसैलाई स्वार्थी भनुँ ???
.....

म अाफै भगवानलाई , अप्ठ्याराे परिस्थिति पर्दामा मात्र याद गर्ने मान्छे !!!!!
मलाई के हक छ र ??? म कसैलाई स्वार्थी भनुँ ??? ..... म अाफै भगवानलाई , अप्ठ्याराे परिस्थिति पर्दामा मात्र याद गर्ने मान्छे !!!!!
8
1 Comments 0 Shares