रिक्सा वाला सँग Funny Jokes
पुन्टे : (रिक्सा वाला सँग ) बजार जान्छ ।
रिक्सा वाला : उम जान्छ ।
पुन्टे : (झोला निकाल्दै ) आउँदा मलाई २ किलो टमाटर ल्याइदिनु है ।
रिक्सा वाला : बेहोस ।
रिक्सा वाला सँग Funny Jokes पुन्टे : (रिक्सा वाला सँग ) बजार जान्छ । रिक्सा वाला : उम जान्छ । पुन्टे : (झोला निकाल्दै ) आउँदा मलाई २ किलो टमाटर ल्याइदिनु है । रिक्सा वाला : बेहोस ।
4
0 Comments 0 Shares