https://www.onlinekhabar.com/2018/08/702295
निको नहुने रोगमा घरखेत बेचेर उपचार नगरौं, क्यान्सरलाई औषधिले मात्रै पुग्दैन
https://www.onlinekhabar.com/2018/08/702295 निको नहुने रोगमा घरखेत बेचेर उपचार नगरौं, क्यान्सरलाई औषधिले मात्रै पुग्दैन
Like
Haha
Wow
Sad
24
7 Comments 0 Shares 105 Views