पहिला पहिलाको विवाहमा घरका महिलाहरुले खाना बनाउथे

अनि

बाहिर बाट नाच्ने गाउने मान्छे बोलाउँथे
----------------------------------------------
हिजोआज त घरका महिलाहरु नाच्दछन्
अनि खाना बनाउने हरु बाहिर बाट आउछन्

पहिला पहिलाको 💒 विवाहमा 🏠 घरका महिलाहरुले खाना बनाउथे अनि बाहिर बाट नाच्ने गाउने मान्छे बोलाउँथे ---------------------------------------------- हिजोआज त 🤔 🏠 घरका महिलाहरु नाच्दछन् अनि खाना बनाउने हरु बाहिर बाट आउछन् 😁😁😁😁
Like
5
0 Comments 0 Shares 216 Views 0 Reviews