एउटा सवाल सोध्ने छु

तपाईहरुले बताउनु पर्छ है त मित्रहरू

जब कसैले, कसैको मजाक उडाउछ नी
हो, त्यो मजाक उडेर कहाँ जान्छ होला ??
एउटा सवाल सोध्ने छु 😀 तपाईहरुले बताउनु पर्छ है त मित्रहरू जब कसैले, कसैको मजाक उडाउछ नी हो, त्यो मजाक उडेर कहाँ जान्छ होला 🤔🤔??
Like
6
1 Comments 0 Shares 186 Views 0 Reviews