अनि यसमा जम्मा भाको पैसा Ekhalti र Esewa मा कसरी transfer गर्ने हो ।
अनि यसमा जम्मा भाको पैसा Ekhalti र Esewa मा कसरी transfer गर्ने हो ।
4
0 Comments 0 Shares