संविधानको भाग १प्रारम्भिक को ९ वटा धारा याद गर्ने सुत्र यदि लोकसेवा आयोग ,शिक्षक सेवा सुरक्षा सेवा ,बैंक आदि जबको लागि तयारी गरिरहनुभएको छ र कानुन llbको इन्ट्रान्स तयारी गरिरहनुभएको छ भनेपनि अवस्य हेर्नुहोस

(संविधान सारा नेपालको रारा सरा रास्ट्रीय गाना सहित )

संविधान =संविधान मूल कानुन धारा १

सा =सार्बभौमसत्ता र राजकीयसत्ता धारा २

रा =राष्ट् धारा ३

नेपालको = नेपाल राज्य धारा ४

रा = रास्ट्रीय हित धारा ५

रा =रास्ट्र भाषा धारा ६

स = सरकारी कामकाजको भाषा धारा ७

रा =रास्ट्रिय झण्डा धारा ८

राष्ट्रिय गाना सहित = रास्ट्रिय गाना धारा ९

भिडियो हेर्नुहोस लिंक https://www.youtube.com/watch?v=5LA1rxtMbhQ
भाग ३ को धाराहरु याद राख्ने तरिकाको लागि भिडियो हेर्नुहोस लिंक https://www.youtube.com/watch?v=yRcfiQXy5iA

संवैधानिक निकायको आवस्यकता महत्व याद राख्ने सुत्र भिडियो लिंक https://www.youtube.com/watch?v=L2rkgb-ay-E

अन्य भागमा रहेको धाराहरु याद राख्ने सूत्रहरुको लागि https://bit.ly/Loksewanepal
https://bit.ly/Loksewanepal यो लिंक क्लिक गरि च्यानल subscribe गर्नुहोस र नोतिफिकेस प्राप्त गर्न घण्टालाइ थिच्नुहोस

Friends if you like this video please give a like. It takes lot of time and energy to make a video, if you give like it encourages us. To get the alert of latest videos in your mail ID subscribe this channel for free of cost, also don’t forget to click on bell icon to get notifications whenever we upload a new video.
संविधानको भाग १प्रारम्भिक को ९ वटा धारा याद गर्ने सुत्र यदि लोकसेवा आयोग ,शिक्षक सेवा सुरक्षा सेवा ,बैंक आदि जबको लागि तयारी गरिरहनुभएको छ र कानुन llbको इन्ट्रान्स तयारी गरिरहनुभएको छ भनेपनि अवस्य हेर्नुहोस (संविधान सारा नेपालको रारा सरा रास्ट्रीय गाना सहित ) संविधान =संविधान मूल कानुन धारा १ सा =सार्बभौमसत्ता र राजकीयसत्ता धारा २ रा =राष्ट् धारा ३ नेपालको = नेपाल राज्य धारा ४ रा = रास्ट्रीय हित धारा ५ रा =रास्ट्र भाषा धारा ६ स = सरकारी कामकाजको भाषा धारा ७ रा =रास्ट्रिय झण्डा धारा ८ राष्ट्रिय गाना सहित = रास्ट्रिय गाना धारा ९ भिडियो हेर्नुहोस लिंक https://www.youtube.com/watch?v=5LA1rxtMbhQ भाग ३ को धाराहरु याद राख्ने तरिकाको लागि भिडियो हेर्नुहोस लिंक https://www.youtube.com/watch?v=yRcfiQXy5iA संवैधानिक निकायको आवस्यकता महत्व याद राख्ने सुत्र भिडियो लिंक https://www.youtube.com/watch?v=L2rkgb-ay-E अन्य भागमा रहेको धाराहरु याद राख्ने सूत्रहरुको लागि https://bit.ly/Loksewanepal https://bit.ly/Loksewanepal यो लिंक क्लिक गरि च्यानल subscribe गर्नुहोस र नोतिफिकेस प्राप्त गर्न घण्टालाइ थिच्नुहोस Friends if you like this video please give a like. It takes lot of time and energy to make a video, if you give like it encourages us. To get the alert of latest videos in your mail ID subscribe this channel for free of cost, also don’t forget to click on bell icon to get notifications whenever we upload a new video.
11
23 Comments 0 Shares