परिक्षामा पास हुने केटीका बाउ मिठाई बाँड्छन्
अनि फेल हुने केटीका बा चै सुपारी
परिक्षामा पास हुने केटीका बाउ मिठाई बाँड्छन् अनि फेल हुने केटीका बा चै सुपारी
0 Comments 0 Shares