शिक्षक लाइसेन्सको अन्लाईन फम खुल्यो घरमा बसेर दरखास्त दिने तरिका भिडियो हेर्नुहोस https://www.youtube.com/watch?v=hjfsAR0QWyQ
शिक्षक लाइसेन्सको अन्लाईन फम खुल्यो घरमा बसेर दरखास्त दिने तरिका भिडियो हेर्नुहोस https://www.youtube.com/watch?v=hjfsAR0QWyQ
How to Apply Permanent Teaching License Online Form in Nepal
subscribe गर्नुहोस लिंक https://bit.ly/Loksewanepal o फोटो र सहि तयार गर्ने तरिका https://www.youtube.com/watch?v=QQh3rdoJPOY
WWW.YOUTUBE.COM
9
9 Comments 0 Shares