महामहिमज्यू, ढुंगा बेच्न पाइँदैन, मार्सी चामल बेच्दा हुन्छ ! - २३ असार, काठमाडौं... -via #HamroPatro https://www.onlinekhabar.com/2019/07/779356
महामहिमज्यू, ढुंगा बेच्न पाइँदैन, मार्सी चामल बेच्दा हुन्छ ! - २३ असार, काठमाडौं... -via #HamroPatro https://www.onlinekhabar.com/2019/07/779356
4
0 Comments 0 Shares