अब घर मा बसेर फ्री मा पैसा कमाऊनु होस । E - Sewa देखे Bank transfer 15K - 20K सजिले महिनामा कमाऊन सक्नुहुनछ । यदि चाहानु हुन्छ भने तल दिईएको link मा click गरि sin up गर्नु होला ।
join link :https://twitter.com/couldmind/status/1152922117148594177?s=20
अब घर मा बसेर फ्री मा पैसा कमाऊनु होस । E - Sewa देखे Bank transfer 15K - 20K सजिले महिनामा कमाऊन सक्नुहुनछ । यदि चाहानु हुन्छ भने तल दिईएको link मा click गरि sin up गर्नु होला । join link :https://twitter.com/couldmind/status/1152922117148594177?s=20
6
0 Comments 0 Shares