#Muktak
सबैको मायाको खानी हुनु पर्छ!
पक्कै तिम्रो असल बानि हुनु पेछ!!
तेसैले त उसले कर्के नजर लगाउछ !
सायद उसकै दिलको रानी हुनु पर्छ !!
#Muktak सबैको मायाको खानी हुनु पर्छ! पक्कै तिम्रो असल बानि हुनु पेछ!! तेसैले त उसले कर्के नजर लगाउछ ! सायद उसकै दिलको रानी हुनु पर्छ !!
3
1 Comments 0 Shares