Single जति एता

केटि = Hy

केटा = मन परेको केटि लाई purpose गर्दिने
Single जति एता 🤟🤞 केटि = Hy केटा = मन परेको केटि लाई purpose गर्दिने 😂😋😋
3
0 Comments 0 Shares