अध्यापन अनुमति पत्रको परिक्षा मिति सम्बन्धि जरुरि सुचना !! https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2370243936397550&id=884754274946531
अध्यापन अनुमति पत्रको परिक्षा मिति सम्बन्धि जरुरि सुचना !! https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2370243936397550&id=884754274946531

अध्यापन अनुमति पत्रको परिक्षा मिति सम्बन्धि जरुरि सुचना !! प्रवेस पत्र सम्बन्धि जानकरी प्राप्त गर्न subscribe गर्नुहोस https://www.youtube.com/channel/UCLTAHDVUEsQGuIJEBEomdIg?sub_confirmation=1

Posted by Tank KC टंक के.सी. on Thursday, August 8, 2019
16
10 Comments 0 Shares