केहि दिनका घटनाहरु अप्रत्यासित र डरलाग्दा देखिन्छन । परिणामको आयतन कस्ले अांकलन गर्न सक्छ ? अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सिन्छ भन्छन् ।
केहि दिनका घटनाहरु अप्रत्यासित र डरलाग्दा देखिन्छन । परिणामको आयतन कस्ले अांकलन गर्न सक्छ ? अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सिन्छ भन्छन् ।
4
2 Comments 0 Shares