यो `दाह्री फूले बैसैमा चस्मा लाउँछौ पावर´ भन्ने गितको शुरुका दुई शब्दले आफैंलाई जिस्काएको हो कि जस्तो लाग्छ आजकल ;)
यो `दाह्री फूले बैसैमा चस्मा लाउँछौ पावर´ भन्ने गितको शुरुका दुई शब्दले आफैंलाई जिस्काएको हो कि जस्तो लाग्छ आजकल ;)
9
2 Comments 0 Shares