जरुरी छैन सबैले सम्झिनु मलाई
बस उनिहरूले सम्झिदिए पुग्छ जाे कुनैबेला भन्नेगर्थे तलाई भुल्नु त अाफैलाई भुल्नुबराबर हाे 😐
मायाले नसम्झिएपनि घृणाले नै भएपनि याद राखेस 😊
जरुरी छैन सबैले सम्झिनु मलाई बस उनिहरूले सम्झिदिए पुग्छ जाे कुनैबेला भन्नेगर्थे तलाई भुल्नु त अाफैलाई भुल्नुबराबर हाे 😐 मायाले नसम्झिएपनि घृणाले नै भएपनि याद राखेस 😊
9
2 Comments 0 Shares