यदि पर्दापछीको तिम्रो उपस्थिती ज्ञातहुन्थ्योभने धरोधर्म पर्दाच्यातेर तिमिलाई अंगाल्ने थिए।
यदि पर्दापछीको तिम्रो उपस्थिती ज्ञातहुन्थ्योभने धरोधर्म पर्दाच्यातेर तिमिलाई अंगाल्ने थिए।
9
1 Comments 0 Shares