आर्मी बन्न नसक्नेकालागी #PUBG आयो,
हिरो/हेरोईन बन्न नसक्नेकालागी #TikTok#Musically आयो,
गायक बन्न नसक्नेकालागी #Smule__star_maker आयो,
थोप्डा बिनाका प्रियङ्का चोपडाहरूका लागी #SweetSelfie आयो !
तर,
मलाई यो मेरो boyfriend हो !! भन्दै आज सम्म एउटा पनि केटी आइन्🤔🙄🙄🙄😂😂🤣🙊🙊🤛🤛🤛
#Gunaasoo
#cc
आर्मी बन्न नसक्नेकालागी #PUBG आयो, हिरो/हेरोईन बन्न नसक्नेकालागी #TikTok र #Musically आयो, गायक बन्न नसक्नेकालागी #Smule__star_maker आयो, थोप्डा बिनाका प्रियङ्का चोपडाहरूका लागी #SweetSelfie आयो ! तर, मलाई यो मेरो boyfriend हो !! भन्दै आज सम्म एउटा पनि केटी आइन्🤔🙄🙄🙄😂😂🤣🙊🙊🤛🤛🤛 #Gunaasoo #cc
6
2 Comments 0 Shares