सरकारी कर्मचारीहरुले तपाईको काम गरेनन्, प्रकृिया पुगेन यो वा त्यो बाहानामा दुख दिए भने 🤔
अब यसाे गरौ तपाईको काम तुरुन्त हुनेछ । 😜😜
भिडियो पुरा हेर्नुहोला, धन्यवाद

https://www.facebook.com/PschelpPage/videos/520632942022054/
सरकारी कर्मचारीहरुले तपाईको काम गरेनन्, प्रकृिया पुगेन यो वा त्यो बाहानामा दुख दिए भने 🤔 अब यसाे गरौ तपाईको काम तुरुन्त हुनेछ । 😜😜 भिडियो पुरा हेर्नुहोला, धन्यवाद https://www.facebook.com/PschelpPage/videos/520632942022054/

सरकारी कर्मचारीहरुले तपाईको काम गरेनन्, प्रकृिया पुगेन यो वा त्यो बाहानामा दुख दिए भने 🤔 अब यसाे गरौ तपाईको काम तुरुन्त हुनेछ । 😜😜 भिडियो पुरा हेर्नुहोला, धन्यवाद । स्रोत: कान्तिपुर टेलिभिजन (what the flop)

लोकसेवा आयोग नेपाल यांनी वर पोस्ट केले सोमवार, २ सप्टेंबर, २०१९
194
2 Comments 1 Shares