फुर्सदमा कहिले आफूलाई ननिहाल्नुस्
अरुको ऐना बन्ने बानी एकै पलमा टुट्नेछ
#Rds7
फुर्सदमा कहिले आफूलाई ननिहाल्नुस् अरुको ऐना बन्ने बानी एकै पलमा टुट्नेछ #Rds7
7
0 Comments 0 Shares