जीवनको वास्तविक उपहार यसलाई सुन्दर ढंगले डिजाइन गर्न तपाईको स्वतन्त्रतामा निहित छ। प्रत्येक सूर्य को उदय संग, तपाईं खुशी दिन र खुशी संग आफ्नो दिन भर्न अवसर को लागी प्राप्त। प्रत्येक दिन प्रेरणादायक उद्धरणहरू पढ्नु आफैलाई उत्प्रेरित राख्नको लागि धेरै राम्रो तरीका हो।
जीवनको वास्तविक उपहार यसलाई सुन्दर ढंगले डिजाइन गर्न तपाईको स्वतन्त्रतामा निहित छ। प्रत्येक सूर्य को उदय संग, तपाईं खुशी दिन र खुशी संग आफ्नो दिन भर्न अवसर को लागी प्राप्त। प्रत्येक दिन प्रेरणादायक उद्धरणहरू पढ्नु आफैलाई उत्प्रेरित राख्नको लागि धेरै राम्रो तरीका हो।
6
0 Comments 0 Shares