इखल्तिमा अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने अहिले नै बनाउनुहोस !!

#यो लिंक क्लिक गर्नुहोस https://e-khalti.com/user/register?rid=755
#आवस्यक विवरण भरि रजिस्टर गर्नुहोस
#आफ्नो इमेल खोलि भेरिफाइ गर्नुहोस इमेल
#आफ्नो इमेल र user नाम कमेन्ट गर्नुहोस
इखल्तिमा अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने अहिले नै बनाउनुहोस !! #यो लिंक क्लिक गर्नुहोस https://e-khalti.com/user/register?rid=755 #आवस्यक विवरण भरि रजिस्टर गर्नुहोस #आफ्नो इमेल खोलि भेरिफाइ गर्नुहोस इमेल #आफ्नो इमेल र user नाम कमेन्ट गर्नुहोस :D
Create account - e-Khalti
e-Khalti is your e-currency, e-wallet and online payment gateway platform. A digital wallet for an instant, secure and hassle-free online payments.
E-KHALTI.COM
14
0 Comments 0 Shares