" बिहानीको चिया होस या मनको चाहाना,
जति सेलायो उति फिक्का हुन्छ ! "
#Rds7
" बिहानीको चिया होस या मनको चाहाना, जति सेलायो उति फिक्का हुन्छ ! " #Rds7
9
0 Comments 0 Shares