" कसले भन्छ दुनियामा हमसकल हुदैन भनेर,
हेर मेरो मुटु - उनको मुटुसग कति मिल्छ "
#rds7
" कसले भन्छ दुनियामा हमसकल हुदैन भनेर, हेर मेरो मुटु - उनको मुटुसग कति मिल्छ " #rds7
6
0 Comments 0 Shares