हरेक पटक हारमात्र हुन्न जिवनमा
एकदिन थाहै नभई उसलाई जिताइदिन्छ हारकै अनुभवले ।।
हरेक पटक हारमात्र हुन्न जिवनमा एकदिन थाहै नभई उसलाई जिताइदिन्छ हारकै अनुभवले ।।
11
0 Comments 1 Shares