50 जाना लाई फेरेन्ड रिक्वेस्ट पठायेको येउटा ले पनि एक्सेप न गर्दा यो एप सबै शाथिले डिलिट गरे जस्तो छ यो एप धेरै ढिलो भयेर होला नि
50 जाना लाई फेरेन्ड रिक्वेस्ट पठायेको येउटा ले पनि एक्सेप न गर्दा यो एप सबै शाथिले डिलिट गरे जस्तो छ यो एप धेरै ढिलो भयेर होला नि
3
0 Comments 1 Shares