मित्र, पुस्तक, गन्तव्य, गुरु अनि साेच;
गलत भएभने कुमार्ग तिर डाेर्याउने गर्छन ।।
मित्र, पुस्तक, गन्तव्य, गुरु अनि साेच; गलत भएभने कुमार्ग तिर डाेर्याउने गर्छन ।।
13
1 Comments 0 Shares