स्किल टेस्ट परीक्षाको बारेमा महत्वपूर्ण जानकरी हेर्न नछुटाउनुहोस https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2531143503768709&id=2375358189347242
स्किल टेस्ट परीक्षाको बारेमा महत्वपूर्ण जानकरी हेर्न नछुटाउनुहोस https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2531143503768709&id=2375358189347242

2019 कोरिया भाषाको स्किल टेस्ट परिक्षा बारेमा अत्यान्तै महत्वपूर्ण जानकारी. परिक्षा दिन लाग्नु भएको सपूर्ण साथीहरुले हेर्नुहोला https://youtu.be/MIN5luivi4I

Chhingu यांनी वर पोस्ट केले सोमवार, ११ नोव्हेंबर, २०१९
6
0 Comments 0 Shares