समयको रफ्तार संगै आउने गाली र तालिलाइ समायोजन गर्दै शिखर चड्ने अभियानमा रोकिनु हुँदैन।
समयको रफ्तार संगै आउने गाली र तालिलाइ समायोजन गर्दै शिखर चड्ने अभियानमा रोकिनु हुँदैन।
2
0 Comments 0 Shares