जीवनमा एउटा बाटो गलत लिदा पुरै जिन्दगी बर्बाद हुन्छ।
जीवनमा एउटा बाटो गलत लिदा पुरै जिन्दगी बर्बाद हुन्छ।
16
0 Comments 0 Shares