जीवनमा एउटा बाटो गलत लिदा पुरै जिन्दगी बर्बाद हुन्छ।
जीवनमा एउटा बाटो गलत लिदा पुरै जिन्दगी बर्बाद हुन्छ।
13
0 Comments 0 Shares