मुटुमा निशाना लगाउँदा रहेछन्..!!
यसरी धोकेवाज तड्पाउँदा रहेछन्..!!

शहिदको मुलुकमा रक्त तिँ पिपासु..
रगत पिएर अघाउँदा रहेछन्..!!

डढेलो लागेको जिन्दगी देखेर..
सपनाहरुले सताउँदा रहेछन्..!!

यो कस्तो अचम्म गजल पाठशालामा..
शिष्यले गुरुलाई पढाउँदा रहेछन्..!!

चिहानको त्यो माटो झिकेर पापीले..
सालिन्दार महल बनाउँदा रहेछन्..!
मुटुमा निशाना लगाउँदा रहेछन्..!! यसरी धोकेवाज तड्पाउँदा रहेछन्..!! शहिदको मुलुकमा रक्त तिँ पिपासु.. रगत पिएर अघाउँदा रहेछन्..!! डढेलो लागेको जिन्दगी देखेर.. सपनाहरुले सताउँदा रहेछन्..!! यो कस्तो अचम्म गजल पाठशालामा.. शिष्यले गुरुलाई पढाउँदा रहेछन्..!! चिहानको त्यो माटो झिकेर पापीले.. सालिन्दार महल बनाउँदा रहेछन्..!
8
13 Comments 0 Shares