अस्ति (4 गतेकोदीन) मैले राम ब. बस्नेत नाम गरेको ब्यक्तिको नागरीकता सानो भर्याङ यातायात कार्यलयनजीक सडकमा भेटेकोहुदा यो पोस्ट वाहाँसम्म पुगोस र वाहालाइ चिन्नुहुने महानुभावले वाहालाइ खबरगरीदीनुहोला र नचीन्नुहुने ब्यक्तिहरुले जतिपनि फेसबुकमा रहेका गुरुपमा पोस्ट र सेयर गरी सहयोग गीदीनहुन अनुरोध गर्दछु ।
मेरो सम्पर्क न. 9801105036
ठेगाना :- कुलेस्वर काठमाण्डौ
अस्ति (4 गतेकोदीन) मैले 👇राम ब. बस्नेत नाम गरेको ब्यक्तिको नागरीकता सानो भर्याङ यातायात कार्यलयनजीक सडकमा भेटेकोहुदा यो पोस्ट वाहाँसम्म पुगोस र वाहालाइ चिन्नुहुने महानुभावले वाहालाइ खबरगरीदीनुहोला र नचीन्नुहुने ब्यक्तिहरुले जतिपनि फेसबुकमा रहेका गुरुपमा पोस्ट र सेयर गरी सहयोग गीदीनहुन अनुरोध गर्दछु । मेरो सम्पर्क न. 9801105036 ठेगाना :- कुलेस्वर काठमाण्डौ
Like
6
2 Comments 0 Shares 117 Views 0 Reviews